De naam

De naam Klein Sprokkelhorst is een niet veel voorkomende naam. Van adel ? De naam komt uit Lochem waar dan ook twee boerderijen staan,daar komt de naam dan ook vandaan.
Dit naambordje (niet authentiek) hangt aan één van de twee boerderijen. Meer informatie is te vinden op de site van Strookappe, onder Strookappe en dan bij boerderijnaam>>
Als de kinderen groot zijn moet het land verdeeld worden, en dan komen de naamverbasteringen

Begin

De familie Klein Sprokkelhorst is groot. Het zou leuk zijn als we van alle takken van de familie wat op de site zouden kunnen hebben.

Veel leesplezier op de website en we hopen dat er steeds meer mensen een steentje bij gaan dragen!

Een groot gedeelte van de site is openbaar, maar een klein gedeelte niet, dit heb ik moeten doen vanwege privacy overwegingen, als je wel binnen wilt kunnen kijken stuur dan een mailtje

Uw webmasters: Hans Klein Sprokkelhorst en Ellen Bron – Klein Sprokkelhorst.